Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva "AUTO-REMONT" dioničko društvo Bihać
Skraćeni naziv Društva "AUTO-REMONT" d.d. Bihać
Adresa Antifašističkog otpora 3, Bihać
Telefon 037/332-184
Fax 037/224-865
Matični broj društva 01216422
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Irfan Čavkić predsjednik
Nadzorni odbor Edin Dedić član
Nadzorni odbor Đemal Kekić član
Nadzorni odbor Armin Halitović član
Nadzorni odbor Nijaz Salkanović član
Uprava Husein Hadžić v.d. direktor
Uprava Ljiljana Šimatović v.d. sekretar
Zastupa Hadžić Husein
Osnovi kapital Društva 935.400,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 9354
Nominalna vrijednost: 100,00 KM
Vrijednost: 935.400,00 KM
Serija: I