Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva "Dobojputevi" Dioničko društvo Doboj Jug
Skraćeni naziv Društva "Dobojputevi" d.d. Doboj Jug
Adresa Matuzići, Usorska 130 130, Doboj-Jug
Telefon 032/691-474
Fax 032/691-491
Matični broj društva 43-02-0008-09
E-mail finansije@dobojput.com.ba
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Petar Brkić predsjednik
Nadzorni odbor Gregor Razboršek član
Nadzorni odbor Nedim Šaćiragić član
Uprava Saća Prnjavorac direktor
Uprava Elmir Omić izvršni direktor
Uprava Merisa Omić izvršni direktor
Osnovi kapital Društva 3.655.520,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 365552
Nominalna vrijednost: 10,00 KM
Vrijednost: 3.655.520,00 KM
Serija: I
Naziv društva Vrsta izvještaja Period izvještaja Godina
"Dobojputevi" Dioničko društvo Doboj Jug Obavezni izvještaj Polugodišnji izvještaj 2023 Preuzmi download
"Dobojputevi" Dioničko društvo Doboj Jug Izvještaj o bitnom događaju Tekući izvještaj 2023 Preuzmi download
"Dobojputevi" Dioničko društvo Doboj Jug Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2022 Preuzmi download
"Dobojputevi" Dioničko društvo Doboj Jug Obavezni izvještaj Godišnji izvještaj 2022 Preuzmi download