Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva Društvo za proizvodnju, inženjering i trgovinu "INTERNEON" Dioničko društvo Sarajevo
Skraćeni naziv Društva "INTERNEON" d.d. Sarajevo
Adresa Jezero 8, Sarajevo
Telefon 033/442-797
Fax 033/442-797
Matični broj društva 20248335
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Fadil Haverić predsjednik
Nadzorni odbor Dženan Bogdanić član
Nadzorni odbor Muhamed Halilbašić član
Uprava Jasminka Kulenović v.d. direktor
Zastupa Kulenović Jasminka
Osnovi kapital Društva 105.500,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 8440
Nominalna vrijednost: 12,50 KM
Vrijednost: 105.500,00 KM
Serija: I