Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva Knjižarsko-Trgovinsko društvo "Knjižarstvo-Masleša" Dioničko društvo Sarajevo
Skraćeni naziv Društva "Knjižarstvo-Masleša" d.d. Sarajevo
Adresa Obala Kulina bana 4, Sarajevo
Telefon 033/201-806
Fax 033/664-019
Matični broj društva 20218690
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Mira Tikvić predsjednik
Nadzorni odbor Blaženko Odak član
Nadzorni odbor Igor Kos član
Uprava Dženan Korman direktor
Zastupa Dženan Korman direktor
Osnovi kapital Društva 279.696,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 11654
Nominalna vrijednost: 24,00 KM
Vrijednost: 279.696,00 KM
Serija: III