Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva "PAK-CENTAR" Dioničko društvo za proizvodnju i promet prehrambenih i neprehrambenih proizvoda
Skraćeni naziv Društva "PAK-CENTAR" d.d. Sarajevo
Adresa Blažuj 2, Ilidža
Telefon 033/636-116
Fax 033/621-770
Matični broj društva 01078801
E-mail pakcent@bih.net.ba
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Sabit Bašić član
Nadzorni odbor Muris Čičić predsjednik
Nadzorni odbor Meho Mujan član
Uprava Nijaz Đip direktor
Zastupa Nijaz Đip
Osnovi kapital Društva 3.237.780,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 159101
Nominalna vrijednost: 15,00 KM
Vrijednost: 2.386.515,00 KM
Serija: I-II

Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 20000
Nominalna vrijednost: 15,00 KM
Vrijednost: 300.000,00 KM
Serija: III

Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 36751
Nominalna vrijednost: 15,00 KM
Vrijednost: 551.265,00 KM
Serija: IV