Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva "NOVOTEHNA" Dioničko društvo Novi Travnik
Skraćeni naziv Društva "NOVOTEHNA" d.d. Novi Travnik
Adresa Kralja Tvrtka 40, Novi Travnik
Telefon 030/791-588
Fax 030/791-588
Matični broj društva 11093736
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Marko Dunđer predsjednik
Nadzorni odbor Ružica Mlakić član
Nadzorni odbor Štefica Kordić član
Uprava Bernard Hegediš direktor
Zastupa Hegediš Bernard
Osnovi kapital Društva 809.862,50 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 64789
Nominalna vrijednost: 12,50 KM
Vrijednost: 809.862,50 KM
Serija: I