Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva "NAPREDAK" Fabrika konfekcije dioničko društvo Tešanj
Skraćeni naziv Društva "NAPREDAK" d.d. Tešanj
Adresa Raduša bb, Tešanj
Telefon 032/650-233
Fax 032/650-061
Matični broj društva 43-02-0006-09
E-mail info@napredak.ba
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Rusmir Hrvić predsjednik
Nadzorni odbor Semir Sejdinović član
Nadzorni odbor Armin Hrvić član
Uprava Amir Šišić direktor
Uprava Elvir Kruško sekretar
Zastupa Amir Šišić
Osnovi kapital Društva 3.628.813,50 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 83421
Nominalna vrijednost: 43,50 KM
Vrijednost: 3.628.813,50 KM
Serija: II
Naziv društva Vrsta izvještaja Period izvještaja Godina