Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva "NAPREDAK" Fabrika konfekcije dioničko društvo Tešanj
Skraćeni naziv Društva "NAPREDAK" d.d. Tešanj
Adresa Raduša bb, Tešanj
Telefon 032/650-233
Fax 032/650-061
Matični broj društva 43-02-0006-09
E-mail info@napredak.ba
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Rusmir Hrvić predsjednik
Nadzorni odbor Semir Sejdinović član
Nadzorni odbor Armin Hrvić član
Uprava Elvir Kruško sekretar
Uprava Enis Redžić direktor
Zastupa Enis Redžić direktor
Osnovi kapital Društva 3.628.813,50 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 83421
Nominalna vrijednost: 43,50 KM
Vrijednost: 3.628.813,50 KM
Serija: II
Naziv društva Vrsta izvještaja Period izvještaja Godina
"NAPREDAK" Fabrika konfekcije dioničko društvo Tešanj Obavezni izvještaj Polugodišnji izvještaj 2023 Preuzmi download
"NAPREDAK" Fabrika konfekcije dioničko društvo Tešanj Obavezni izvještaj Godišnji izvještaj 2022 Preuzmi download
"NAPREDAK" Fabrika konfekcije dioničko društvo Tešanj Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2022 Preuzmi download