Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva "STEP" Izgradnja, montaža i proizvodnja elektro i mašinske opreme d.d. Sarajevo
Skraćeni naziv Društva "STEP" d.d. Sarajevo
Adresa Halilovići 2, Sarajevo
Telefon 033/776-850
Fax 033/542-377
Matični broj društva 65-02-0044-11
E-mail step.sa@bih.net.ba
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Alem Laličić predsjednik
Nadzorni odbor Kenan Hajrić član
Nadzorni odbor Amra Karić član
Uprava Ervin Cerović izvršni direktor
Uprava Enes Memić izvršni direktor
Uprava Salem Mujanović izvršni direktor
Uprava Benjamin Hodžić izvršni direktor
Uprava Tarik Karić direktor
Zastupa Tarik Karić
Osnovi kapital Društva 2.460.062,50 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 196805
Nominalna vrijednost: 12,50 KM
Vrijednost: 2.460.062,50 KM
Serija: I
Naziv društva Vrsta izvještaja Period izvještaja Godina
"STEP" Izgradnja, montaža i proizvodnja elektro i mašinske opreme d.d. Sarajevo Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2022 Preuzmi download
"STEP" Izgradnja, montaža i proizvodnja elektro i mašinske opreme d.d. Sarajevo Izvještaj o bitnom događaju Godišnji izvještaj 2022 Preuzmi download
"STEP" Izgradnja, montaža i proizvodnja elektro i mašinske opreme d.d. Sarajevo Obavezni izvještaj Godišnji izvještaj 2022 Preuzmi download