Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva Dioničarsko društvo za proizvodnju kožne obuće Bugojno
Skraćeni naziv Društva DD za proizvodnju kožne obuće Bugojno
Adresa Kožarska 18, Bugojno
Telefon 030/252-409
Fax 030/252-409
Matični broj društva 01315986
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Adnan Bunjo predsjednik
Nadzorni odbor Akif Tupo član
Nadzorni odbor Milena Male član
Uprava Ferid Grahić direktor
Zastupa Grahić Ferid
Osnovi kapital Društva 19.785.950,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 1582876
Nominalna vrijednost: 12,50 KM
Vrijednost: 19.785.950,00 KM
Serija: I