Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva "TERMO ZIEGEL nigma" Zatvoreno dioničarsko društvo Busovača
Skraćeni naziv Društva "TERMO ZIEGEL nigma" d.d. Busovača
Adresa Nikole Šubića Zrinskog bb, Busovača
Telefon 030/733-159
Fax 030/733-098
Matični broj društva 51-02-0054-09
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Dragan Vuleta predsjednik
Nadzorni odbor Emil Dujić član
Nadzorni odbor Ljubo Ljubos član
Uprava Žarko Ljubos v.d. direktor
Zastupa Žarko Ljubos
Osnovi kapital Društva 3.973.850,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 79477
Nominalna vrijednost: 50,00 KM
Vrijednost: 3.973.850,00 KM
Serija: A