Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva Građevinsko dioničko društvo "ZVIJEZDA" d.d. Visoko
Skraćeni naziv Društva GDD "ZVIJEZDA" d.d. Visoko
Adresa Alije Izetbegovića 55, Visoko
Telefon 032/738-500
Fax 032/738-333
Matični broj društva 1-3738
E-mail gddzvijezda@yahoo.com
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Nasir Alijagić član
Nadzorni odbor Muris Drugović predsjednik
Nadzorni odbor Fikret Krivokapa član
Uprava Hajrudin Alijagić direktor
Uprava Izet Imamović član
Zastupa Hajrudin Alijagić
Osnovi kapital Društva 2.013.747,60 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 108266
Nominalna vrijednost: 18,60 KM
Vrijednost: 2.013.747,60 KM
Serija: B