Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva "BINAS" Dioničko društvo Bugojno
Skraćeni naziv Društva "BINAS" d.d. Bugojno
Adresa Armije BiH 171, Bugojno
Telefon 030/251-148
Fax 030/251-148
Matični broj društva 51-02-0025-09
E-mail binasdd@bih.net.ba
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Mehrid Omerinović predsjednik
Uprava Sead Burnić izvršni direktor
Uprava Jasmin Pandžo izvršni direktor
Uprava Sabahudin Ganić v.d. direktor
Zastupa Sabahudin Ganić
Nadzorni odbor Mersiha Alagić član
Nadzorni odbor Sead Selman član
Osnovi kapital Društva 10.274.740,28 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 356267
Nominalna vrijednost: 28,84 KM
Vrijednost: 10.274.740,28 KM
Serija: III