Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva "BINAS" Dioničko društvo Bugojno
Skraćeni naziv Društva "BINAS" d.d. Bugojno
Adresa Armije BiH 171, Bugojno
Telefon 030/251-148
Fax 030/251-148
Matični broj društva 51-02-0025-09
E-mail binasdd@bih.com.ba
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Amer Brčić predsjednik
Nadzorni odbor Nermin Sabitović član
Nadzorni odbor Sead Selman član
Uprava Abaz Manđuka v.d. direktor
Uprava Jasmina Hadžiavdić v.d. izvršni direktor
Uprava Nefija Malkić v.d. izvršni direktor
Zastupa Abaz Manđuka v.d. direktor
Osnovi kapital Društva 10.274.740,28 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 356267
Nominalna vrijednost: 28,84 KM
Vrijednost: 10.274.740,28 KM
Serija: III