Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva Dioničko društvo "BOSNA" Cazin
Skraćeni naziv Društva D.D. "BOSNA" Cazin
Adresa Hasana Mujezinovića 67, Cazin
Telefon 037/514-426
Fax 037/512-330
Matični broj društva 20140666
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Aleksandar Uršić predsjednik
Nadzorni odbor Fikreta Redžepović član
Nadzorni odbor Esad Koldžić član
Uprava Džananović Amir v.d. direktor
Zastupa Džananović Amir
Osnovi kapital Društva 3.000.235,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 260890
Nominalna vrijednost: 11,50 KM
Vrijednost: 3.000.235,00 KM
Serija: II