Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva "HLADNJAČA I KLAONICA" Dioničko društvo Bugojno
Skraćeni naziv Društva "HLADNJAČA I KLAONICA" d.d. Bugojno
Adresa Terzići bb, Bugojno
Telefon 030/241-437
Matični broj društva 1770519
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Munevera Mlivo predsjednik
Nadzorni odbor Sead Bašić član
Nadzorni odbor Nedžad Topčić član
Uprava Kerim Topčić direktor
Zastupa Topčić Kerim
Osnovi kapital Društva 919.137,50 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 73531
Nominalna vrijednost: 12,50 KM
Vrijednost: 919.137,50 KM
Serija: I