Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva "MEDIKOMERC" Dioničarsko društvo Sarajevo za unutrašnju i spoljnu trgovinu medicinskim robama
Skraćeni naziv Društva "MEDIKOMERC" d.d. Sarajevo
Adresa Maršala Tita 30, Sarajevo
Telefon 033/205-325
Fax 033/222-998
Matični broj društva 0107270
E-mail medikome@bih.net.ba
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Matjaž Kovačić predsjednik
Nadzorni odbor Sabina Alić član
Nadzorni odbor Selma Karalić član
Uprava Damir Dizdar direktor
Zastupa Damir Dizdar direktor
Osnovi kapital Društva 1.775.883,20 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 158561
Nominalna vrijednost: 11,20 KM
Vrijednost: 1.775.883,20 KM
Serija: I