Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva Dioničko društvo "PLAN" Sarajevo
Skraćeni naziv Društva "PLAN" d.d. Sarajevo
Adresa Ferhadija 19/II, Sarajevo
Telefon 033/668-215
Fax 033/442-389
Matični broj društva 01165755
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Asim Kanlić član
Nadzorni odbor Azra Barjaktarević član
Nadzorni odbor Husein Hasibović predsjednik
Uprava Edin Hadžiomerović direktor
Uprava Mustafa Gutić izvršni direktor
Zastupa Hadžiomerović Edin
Osnovi kapital Društva 1.887.560,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 188756
Nominalna vrijednost: 10,00 KM
Vrijednost: 1.887.560,00 KM
Serija: II