Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva Privredno društvo za inžinjering u građevinarstvu "VRANICA" d.d. Sarajevo
Skraćeni naziv Društva "VRANICA" d.d. Sarajevo
Adresa Antuna Branka Šimića 8, Sarajevo
Telefon 033/715-220
Fax 033/715-221
Matični broj društva 20219998
E-mail vranicag@bih.net.ba
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Muhamed Zornić predsjednik
Nadzorni odbor Ekrem Čagalj član
Nadzorni odbor Zijad Šušić član
Nadzorni odbor Edin Dizdar član
Nadzorni odbor Adnan Bunjo član
Uprava Mirza Hasanbegović član
Uprava Naser Daca direktor
Zastupa Naser Daca
Osnovi kapital Društva 14.558.245,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 223973
Nominalna vrijednost: 100,00 KM
Vrijednost: 22.397.300,00 KM
Serija: A

Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 223973
Nominalna vrijednost: 65,00 KM
Vrijednost: 14.558.245,00 KM
Serija: A