Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva Dioničko društvo "UNION-INŽENJERING" Bihać
Skraćeni naziv Društva DD "UNION-INŽENJERING" Bihać
Adresa M.Š.Kurtćehajića bb, Bihać
Telefon 037/351-325
Fax 037/351-325
Matični broj društva 20139188
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Halil Bajramović predsjednik
Nadzorni odbor Ibrahim Mehinović član
Nadzorni odbor Emir Selimović član
Uprava Mirsad Mujanović direktor
Zastupa Mujanović Mirsad
Osnovi kapital Društva 4.432.182,30 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 234507
Nominalna vrijednost: 18,90 KM
Vrijednost: 4.432.182,30 KM
Serija: II