Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva TČT "TVORNICA ČARAPA TEŠANJ" Dioničko društvo (u stečaju)
Skraćeni naziv Društva "TČT" Tešanj d.d.
Adresa Bukva bb, Tešanj
Telefon 032/650-618
Fax 032/650-618
Matični broj društva 20196459
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Huso Ogrić član
Nadzorni odbor Edina Hadžimujić član
Nadzorni odbor Džemal Šeljmo predsjednik
Nadzorni odbor Šemsudin Sofić član
Nadzorni odbor Kemal Bukvić član
Uprava Osman Halilović v.d. direktor
Zastupa Osman Halilović
Osnovi kapital Društva 1.336.841,90 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 102049
Nominalna vrijednost: 13,10 KM
Vrijednost: 1.336.841,90 KM
Serija: I