Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva UNIS "GINEX" d.d. za proizvodnju i promet hemikalija, pripalnih i inicirajućih sredstava Goražde
Skraćeni naziv Društva UNIS "GINEX" d.d. Goražde
Adresa Višegradska bb, Goražde
Telefon 038/221-251
Fax 038/221-402
Matični broj društva 1-165
E-mail ginexinfo@bih.net.ba
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Hamid Pršeš član
Nadzorni odbor Ahmet Sejdić predsjednik
Nadzorni odbor Ferid Buljubašić član
Uprava Dženana Turković v.d. direktor
Uprava Edin Ćesko v.d. izvršni direktor
Uprava Demir Imamović v.d. izvršni direktor
Zastupa Dženana Turković v.d. direktor
Osnovi kapital Društva 31.909.200,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 159546
Nominalna vrijednost: 200,00 KM
Vrijednost: 31.909.200,00 KM
Serija: III
Naziv društva Vrsta izvještaja Period izvještaja Godina
UNIS "GINEX" d.d. za proizvodnju i promet hemikalija, pripalnih i inicirajućih sredstava Goražde Izvještaj o bitnom događaju Tekući izvještaj 2023 Preuzmi download
UNIS "GINEX" d.d. za proizvodnju i promet hemikalija, pripalnih i inicirajućih sredstava Goražde Obavezni izvještaj Polugodišnji izvještaj 2023 Preuzmi download
UNIS "GINEX" d.d. za proizvodnju i promet hemikalija, pripalnih i inicirajućih sredstava Goražde Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2022 Preuzmi download
UNIS "GINEX" d.d. za proizvodnju i promet hemikalija, pripalnih i inicirajućih sredstava Goražde Obavezni izvještaj Godišnji izvještaj 2022 Preuzmi download