Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva Željezara "ILIJAŠ" d.d. Ilijaš
Skraćeni naziv Društva Željezara "ILIJAŠ" d.d. Ilijaš
Adresa Bosanski put 215, Ilijaš
Telefon 033/849-811
Matični broj društva 65-02-0011-08
E-mail midhat.zahirovic@asa.ba
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Enes Hadžiahmić predsjednik
Uprava Zlatan Šehić direktor
Zastupa Zlatan Šehić direktor
Nadzorni odbor Sead Aganspahić član
Nadzorni odbor Adis Imširović član
Osnovi kapital Društva 1.499.621,76 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 1041404
Nominalna vrijednost: 1,44 KM
Vrijednost: 1.499.621,76 KM
Serija: IV