Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva "PROMTES" Teslić d.d. Tešanj
Skraćeni naziv Društva DD "PROMTES" Tešanj
Adresa Patriotske lige bb, Tešanj
Telefon 032/650-406
Fax 032/650-091
Matični broj društva 20007462
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Jasna Tenić predsjednik
Nadzorni odbor Šaban Kopić član
Nadzorni odbor Mujo Zukanović član
Uprava Esad Prazina v.d. direktor
Uprava Ramiz Kamenčić izvršni direktor
Uprava Sejad Jašarević izvršni direktor
Uprava Sejdo Zukanović izvršni direktor
Zastupa Esad Prazina
Osnovi kapital Društva 239.800,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 4796
Nominalna vrijednost: 50,00 KM
Vrijednost: 239.800,00 KM
Serija: II