Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva "Poljoprivreda" Dioničko društvo Bosanski Petrovac
Skraćeni naziv Društva "Poljoprivreda" d.d. Bosanski Petrovac
Adresa 14 Septembra 115, Bosanski Petrovac
Telefon 037/881-100
Fax 037/881-100
Matični broj društva 20138998
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Refik Šahinović predsjednik
Nadzorni odbor Asim Jonuzi član
Nadzorni odbor Šero Družić član
Uprava Aida Muratović direktor
Zastupa Muratović Aida
Osnovi kapital Društva 2.542.400,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 25424
Nominalna vrijednost: 100,00 KM
Vrijednost: 2.542.400,00 KM
Serija: I