Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva ROBNA KUĆA "TUZLANKA" d.d. Tuzla
Skraćeni naziv Društva RK "TUZLANKA" d.d. Tuzla
Adresa Univerzitetska 16, Tuzla
Telefon 035/321-555
Fax 035/321-550
Matični broj društva 01-260
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Admir Imširović predsjednik
Nadzorni odbor Fadila Klopić član
Nadzorni odbor Fehim Hrustemović član
Nadzorni odbor Edin Klopić član
Nadzorni odbor Melisa Nukić član
Uprava Elvir Klopić direktor
Zastupa Elvir Klopić
Osnovi kapital Društva 16.973.400,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 169734
Nominalna vrijednost: 100,00 KM
Vrijednost: 16.973.400,00 KM
Serija: I
Naziv društva Vrsta izvještaja Period izvještaja Godina