Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva BNT-Tvornica mašina i hidraulike, otvoreno Dioničko društvo Novi Travnik
Skraćeni naziv Društva BNT-TMiH d.d. Novi Travnik
Adresa Mehmeda Spahe 1, Novi Travnik
Telefon 030/546-110
Fax 030/546-100
Matični broj društva 51-02-0048-09
E-mail bnt-tmh@bih.net.ba
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Džana Smailbegović predsjednik
Nadzorni odbor Milena Brkić član
Nadzorni odbor Sead Selman član
Uprava Besim Belegić v.d. direktor
Zastupa Besim Belegić v.d. direktor
Osnovi kapital Društva 53.341.860,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 1641288
Nominalna vrijednost: 33,00 KM
Vrijednost: 53.341.860,00 KM