Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva BNT-Tvornica mašina i hidraulike, otvoreno Dioničko društvo Novi Travnik
Skraćeni naziv Društva BNT-TMiH d.d. Novi Travnik
Adresa Mehmeda Spahe 1, Novi Travnik
Telefon 030/525-153
Fax 030/525-018
Matični broj društva 51-02-0048-09
E-mail bnt-tmh@bih.net.ba
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Uprava Adis Ikanović direktor
Zastupa Adis Ikanović
Nadzorni odbor Emir Letić predsjednik
Nadzorni odbor Lejla Skopljak član
Nadzorni odbor Sead Selman član
Osnovi kapital Društva 53.341.860,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 1641288
Nominalna vrijednost: 33,00 KM
Vrijednost: 53.341.860,00 KM