Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva Dioničko društvo "CENTROMARKET" Bihać
Skraćeni naziv Društva "CENTROMERKET" d.d. Bihać
Adresa Bosanska 21, Bihać
Telefon 037/
Fax 037/
Matični broj društva 0105950115005
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Esad Pračić član
Nadzorni odbor Stjepan Blagović član
Nadzorni odbor Samir Gračanin član
Nadzorni odbor Safeta Smailagić član
Nadzorni odbor Muhamed Talakić predsjednik
Uprava Adila Smailagić v.d. direktor
Zastupa Smailagić Adila
Osnovi kapital Društva 51.500,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 2046
Nominalna vrijednost: 25,00 KM
Vrijednost: 51.150,00 KM
Serija: A