Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva Dioničko društvo "STROJNI" Breza, Proizvodnja metala i metalnih proizvoda
Skraćeni naziv Društva D.D. "STROJNI" Breza
Adresa Bosanska 40, Breza
Telefon 032/785-728
Fax 032/785-729
Matični broj društva 20295660
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Jakub Dinarević predsjednik
Nadzorni odbor Našid Halilić član
Nadzorni odbor Almedin Omerhodžić član
Uprava Hamza Opačin direktor
Zastupa Hamza Opačin
Osnovi kapital Društva 3.288.880,00 KM
Naziv društva Vrsta izvještaja Period izvještaja Godina