Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva Dioničko društvo "STROJNI" Breza, Proizvodnja metala i metalnih proizvoda
Skraćeni naziv Društva D.D. "STROJNI" Breza
Adresa Bosanska 40, Breza
Telefon 032/785-728
Fax 032/785-729
Matični broj društva 20295660
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Jakub Dinarević predsjednik
Nadzorni odbor Našid Halilić član
Nadzorni odbor Almedin Omerhodžić član
Uprava Hamza Opačin direktor
Zastupa Hamza Opačin
Osnovi kapital Društva 3.288.880,00 KM