Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva UNIS KOMERC dioničko društvo
Skraćeni naziv Društva UNIS KOMERC d.d. Sarajevo
Adresa Azići 20, Sarajevo
Telefon 033/776-830
Fax 033/776-835
Matični broj društva 65-02-0013-12
E-mail sekretar@unis-komerc.com
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Sabahudin Alađuz predsjednik
Nadzorni odbor Tatjana Vitković član
Nadzorni odbor Senada Đogić član
Uprava Senad Šabanović direktor
Zastupa Senad Šabanović direktor
Osnovi kapital Društva 5.217.642,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 966230
Nominalna vrijednost: 5,40 KM
Vrijednost: 5.217.642,00 KM
Serija: II