Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva UTP "PELVA" d.d. Jajce
Skraćeni naziv Društva UTP "PELVA" d.d. Jajce
Adresa Trgovački centar bb, Jajce
Telefon 063 791 764
Matični broj društva 11098797
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Uprava Vahudin Nuhanović direktor
Zastupa Vahudin Nuhanović direktor
Nadzorni odbor Vlasta Rupić predsjednik
Nadzorni odbor Adi Rupić član
Nadzorni odbor Samir Majdanac član
Osnovi kapital Društva 1.318.087,50 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 105447
Nominalna vrijednost: 12,50 KM
Vrijednost: 1.318.087,50 KM
Serija: I