Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva UTP "PELVA" d.d. Jajce
Skraćeni naziv Društva UTP "PELVA" d.d. Jajce
Adresa Trgovački centar bb, Jajce
Telefon 658-403
Fax 658-403
Matični broj društva 11098797
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Pejo Radovac član
Nadzorni odbor Himzo Fazlić član
Nadzorni odbor Rizah Rupić predsjednik
Uprava Bojan Kulenović direktor
Zastupa Bojan Kulenović
Osnovi kapital Društva 1.318.087,50 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 105447
Nominalna vrijednost: 12,50 KM
Vrijednost: 1.318.087,50 KM
Serija: I