Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva Društvo za proizvodnju, promet i trgovinu "KONFEKCIJA" d.d. Konjic
Skraćeni naziv Društva "KONFEKCIJA" d.d. Konjic
Adresa Trešanica 11, Konjic
Telefon 036/726-761
Fax 036/726-761
Matični broj društva 4227065780002
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Darko Simunović član
Nadzorni odbor Šefik Ramić član
Nadzorni odbor Duran Halilović predsjednik
Uprava Esad Pajić direktor
Zastupa Pajić Esad
Osnovi kapital Društva 1.066.825,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 85346
Nominalna vrijednost: 12,50 KM
Vrijednost: 1.066.825,00 KM
Serija: I