Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva "Žitoprerada" Dioničko društvo Bihać
Skraćeni naziv Društva "Žitoprerada" d.d. Bihać
Adresa Mlinska bb, Bihać
Telefon 037/332-397
Fax 037/332-143
Matični broj društva 20258268
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Emina Selman predsjednik
Nadzorni odbor Ante Marjanović član
Nadzorni odbor Muho Berberović član
Uprava Sabahudin Smajić v.d. direktor
Zastupa Smajić Sabahudin
Osnovi kapital Društva 18.827.700,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 188277
Nominalna vrijednost: 100,00 KM
Vrijednost: 18.827.700,00 KM
Serija: I