Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva DIONIČKO DRUŠTVO Lječilište "SLANA BANJA" Tuzla
Skraćeni naziv Društva Lječilište "SLANA BANJA" d.d. Tuzla
Adresa Turalibegova 44, Tuzla
Telefon 035/271-666
Fax 035/271-666
Matični broj društva 1-9535
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Mustafa Ibrić član
Uprava Hamzalija Ibrić direktor
Zastupa Hamzalija Ibrić
Nadzorni odbor Mehmed Sabirović predsjednik
Nadzorni odbor Almir Ibrić član
Osnovi kapital Društva 5.171.845,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 295534
Nominalna vrijednost: 17,50 KM
Vrijednost: 5.171.845,00 KM
Serija: II
Naziv društva Vrsta izvještaja Period izvještaja Godina
DIONIČKO DRUŠTVO Lječilište "SLANA BANJA" Tuzla Izvještaj o bitnom događaju Tekući izvještaj 2023 Preuzmi download
DIONIČKO DRUŠTVO Lječilište "SLANA BANJA" Tuzla Obavezni izvještaj Godišnji izvještaj 2022 Preuzmi download
DIONIČKO DRUŠTVO Lječilište "SLANA BANJA" Tuzla Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2022 Preuzmi download