Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva HOTEL "TUZLA" DIONIČKO DRUŠTVO TUZLA
Skraćeni naziv Društva HOTEL "TUZLA" d.d. Tuzla
Adresa Muharema Fizovića Fiska 15, Tuzla
Telefon 035/250-050
Fax 035/250-050
Matični broj društva 4209369080009
E-mail hoteltz@inet.ba
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Igor Pogačar predsjednik
Nadzorni odbor Mirza Brkić član
Nadzorni odbor Kadrija Hodžić član
Uprava Amalija Simić v.d. direktor
Zastupa Simić Amalija
Osnovi kapital Društva 26.939.289,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 928941
Nominalna vrijednost: 29,00 KM
Vrijednost: 26.939.289,00 KM
Serija: I,II,III,IV