Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva ENERGOINVEST - Termoaparati, d.d. - Sarajevo
Skraćeni naziv Društva E - TAT, d.d. - Sarajevo
Adresa Tvornička 3, Sarajevo
Telefon 033/234-745
Fax 033/234-755
Matični broj društva 1-18734
E-mail info@tat.ba
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Adnan Bunjo predsjednik
Nadzorni odbor Aleš Modic član
Nadzorni odbor Selver Kargić član
Uprava Ammar Gorčić direktor
Zastupa Ammar Gorčić
Osnovi kapital Društva 43.049.633,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 3913603
Nominalna vrijednost: 11,00 KM
Vrijednost: 43.049.633,00 KM
Serija: I