Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva UNEVIT dioničko društvo Konjic
Skraćeni naziv Društva UNEVIT d.d. Konjic
Adresa Kolonija 8, Konjic
Telefon 036/726-625
Fax 036/726-625
Matični broj društva 1-467
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Alma Šarić član
Nadzorni odbor Saudina Mujan član
Nadzorni odbor Adnan Delalić predsjednik
Uprava Nermin Pirija direktor
Zastupa Nermin Pirija
Osnovi kapital Društva 3.578.189,80 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 363268
Nominalna vrijednost: 9,85 KM
Vrijednost: 3.578.189,80 KM
Serija: II
Naziv društva Vrsta izvještaja Period izvještaja Godina
UNEVIT dioničko društvo Konjic Obavezni izvještaj Polugodišnji izvještaj 2023 Preuzmi download
UNEVIT dioničko društvo Konjic Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2022 Preuzmi download
UNEVIT dioničko društvo Konjic Obavezni izvještaj Godišnji izvještaj 2022 Preuzmi download