Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva Dioničko društvo za modnu trikotažu "CAZINKA" Cazin
Skraćeni naziv Društva D.D. "CAZINKA" Cazin
Adresa Klupe bb, Cazin
Telefon 037/514-817
Fax 037/514-817
Matični broj društva 20260661
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Igor Đurđević predsjednik
Nadzorni odbor Šemso Kovačević član
Nadzorni odbor Hasib Beganović član
Uprava Fuad Samardžić direktor
Zastupa Samardžić Fuad
Osnovi kapital Društva 854.300,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 17086
Nominalna vrijednost: 50,00 KM
Vrijednost: 854.300,00 KM
Serija: I