Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva "KONJUH" dioničko društvo za proizvodnju i promet namještaja Živinice - u stečaju
Skraćeni naziv Društva "KONJUH" d.d. Živinice - u stečaju
Adresa Prva ulica 57, Živinice
Telefon 035/774-114
Matični broj društva 1-1412
E-mail prodaja@konjuh.ba
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Uprava Hajrudin Kunalić stečajni upravnik
Zastupa Hajrudin Kunalić stečajni upravnik
Osnovi kapital Društva 16.970.964,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 249573
Nominalna vrijednost: 68,00 KM
Vrijednost: 16.970.964,00 KM
Serija: I