Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva Dioničko društvo Solana Tuzla
Skraćeni naziv Društva "Solana" d.d. Tuzla
Adresa Soli 3, Tuzla
Telefon 035/282-342
Fax 035/282-407
Matični broj društva 01-350
E-mail adnan.aljic@solana.ba
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Semir Sejdinović predsjednik
Nadzorni odbor Rusmir Hrvić član
Nadzorni odbor Armin Hrvić član
Nadzorni odbor Neven Hadžisulejmanović član
Nadzorni odbor Ethem Numić član
Uprava Bakir Smailagić direktor
Uprava Meliha Rizvić izvršni direktor
Uprava Enver Zulić izvršni direktor
Uprava Mirela Salkić izvršni direktor
Zastupa Bakir Smailagić
Osnovi kapital Društva 35.540.785,80 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 506279
Nominalna vrijednost: 70,20 KM
Vrijednost: 35.540.785,80 KM
Serija: III
Naziv društva Vrsta izvještaja Period izvještaja Godina
Dioničko društvo Solana Tuzla Obavezni izvještaj Polugodišnji izvještaj 2023 Preuzmi download
Dioničko društvo Solana Tuzla Izvještaj o bitnom događaju Tekući izvještaj 2023 Preuzmi download
Dioničko društvo Solana Tuzla Izvještaj o bitnom događaju Tekući izvještaj 2023 Preuzmi download
Dioničko društvo Solana Tuzla Izvještaj o bitnom događaju Tekući izvještaj 2023 Preuzmi download
Dioničko društvo Solana Tuzla Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2022 Preuzmi download
Dioničko društvo Solana Tuzla Obavezni izvještaj Godišnji izvještaj 2022 Preuzmi download