Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva Dioničko društvo Modna konfekcija "Slovenka" Donji Vakuf
Skraćeni naziv Društva D.D. MK "Slovenka" Donji Vakuf
Adresa 770 Slavne brdske brigade bb, Donji Vakuf
Telefon 030/205-323
Fax 030/205-323
Matični broj društva 20322306
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Nermin Mustafica predsjednik
Nadzorni odbor Meliha Radić član
Nadzorni odbor Selma Šutković član
Uprava Samir Šutković direktor
Zastupa Šutković Samir
Osnovi kapital Društva 1.343.400,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 134340
Nominalna vrijednost: 10,00 KM
Vrijednost: 1.343.400,00 KM
Serija: I