Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva "NOVITET" dioničko društvo Bosanski Petrovac
Skraćeni naziv Društva "NOVITET" d.d. Bosanski Petrovac
Adresa Put Petog korpusa 11, Bosanski Petrovac
Telefon 037/881-612
Fax 037/881-612
Matični broj društva 20142731
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Muharem Kulauzović predsjednik
Nadzorni odbor Safet Ljubijankić član
Nadzorni odbor Hasan Bajrektarević član
Uprava Jonuzi Isak direktor
Zastupa Jonuzi Isak
Osnovi kapital Društva 5.702.990,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 570299
Nominalna vrijednost: 10,00 KM
Vrijednost: 5.702.990,00 KM
Serija: I