Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva KRAJINAPUTEVI dioničko društvo za izgradnju, rekonstrukciju i održavanje cesta Bihać
Skraćeni naziv Društva KRAJINAPUTEVI d.d. Bihać
Adresa Bedem 1, Bihać
Telefon 037/222-010
Fax 037/222-009
Matični broj društva 20138181
E-mail krputevi@bih.net.ba
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Tatjana Vitković član
Nadzorni odbor Mirzeta Dželo član
Nadzorni odbor Denis Vengust član
Nadzorni odbor Adnan Smajlović predsjednik
Nadzorni odbor Vladimir Jukić član
Uprava Enver Hajrulahović direktor
Uprava Jasmin Komić izvršni direktor
Zastupa Enver Hajrulahović
Osnovi kapital Društva 5.734.895,60 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 316945
Nominalna vrijednost: 11,90 KM
Vrijednost: 3.771.645,50 KM
Serija: I

Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 164979
Nominalna vrijednost: 11,90 KM
Vrijednost: 1.963.250,10 KM
Serija: II