Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva "UNIONIZGRADNJA - STUDIJE I PROJEKTOVANJE" dioničko društvo Sarajevo
Skraćeni naziv Društva "UNIONIZGRADNJA - SIP" d.d. Sarajevo
Adresa Vilsonovo šetalište 10, Sarajevo
Telefon 033/643-757
Fax 033/649-743
Matični broj društva 1-17987
E-mail sarasip@bih.net.ba
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Sanja Jažić predsjednik
Nadzorni odbor Hido Gilić član
Nadzorni odbor Husejn Bilanović član
Uprava Irfan Selman direktor
Zastupa Irfan Selman direktor
Osnovi kapital Društva 1.354.500,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 135450
Nominalna vrijednost: 10,00 KM
Vrijednost: 1.354.500,00 KM
Serija: I