Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva JAVNO PREDUZEĆE VODOVOD I KANALIZACIJA "SREBRENIK" d.d. Srebrenik
Skraćeni naziv Društva JP VODOVOD I KANALIZACIJA "SREBRENIK" d.d. Srebrenik
Adresa 211. Oslobodilačke brigade bb, Srebrenik
Telefon 035/644-214
Fax 035/645-759
Matični broj društva 1-6264
E-mail vodosreb@bih.net.ba
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Enes Omić član
Nadzorni odbor Alem Jahić član
Nadzorni odbor Jasmin Imširović predsjednik
Nadzorni odbor Selmin Muratović član
Nadzorni odbor Mirza Ćidić član
Uprava Safet Omerović direktor
Zastupa Safet Omerović direktor
Osnovi kapital Društva 680.400,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 6804
Nominalna vrijednost: 100,00 KM
Vrijednost: 680.400,00 KM
Serija: I
Naziv društva Vrsta izvještaja Period izvještaja Godina
JAVNO PREDUZEĆE VODOVOD I KANALIZACIJA "SREBRENIK" d.d. Srebrenik Obavezni izvještaj Godišnji izvještaj 2022 Preuzmi download
JAVNO PREDUZEĆE VODOVOD I KANALIZACIJA "SREBRENIK" d.d. Srebrenik Revizorski izvještaj Periodični izvještaj 2022 Preuzmi download