Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva Dioničko društvo "SATEX"
Skraćeni naziv Društva "SATEX" D.D.
Adresa Bistrik 9, Sarajevo
Telefon 033/532-653
Fax 033/440-013
Matični broj društva 20254785
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Šefik Zubčević predsjednik
Nadzorni odbor Enes Sočo član
Nadzorni odbor Senad Resić član
Uprava Emin Fatkić direktor
Zastupa Fatkić Emin
Osnovi kapital Društva 713.945,60 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 18496
Nominalna vrijednost: 38,60 KM
Vrijednost: 713.945,60 KM
Serija: I