Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva "10 oktobar" Dioničko društvo Sanski Most
Skraćeni naziv Društva "10 oktobar" d.d. Sanski Most
Adresa Muse Ćazima Ćatića 24, Sanski Most
Telefon 037/686-048
Fax 037/686-048
Matični broj društva 20144068
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Besim Hrnić predsjednik
Nadzorni odbor Fadil Jakupović član
Nadzorni odbor Amir Islamović član
Uprava Ermin Gvožđar direktor
Zastupa Gvožđar Ermin
Osnovi kapital Društva 267.104,20 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 8426
Nominalna vrijednost: 31,70 KM
Vrijednost: 267.104,20 KM
Serija: II