Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva Dioničko društvo za izgradnju i održavanje toplotnih postrojenja "Vatrostalna" Zenica
Skraćeni naziv Društva D.D. IOTP "Vatrostalna" Zenica
Adresa Prof. Juraja Neidharta 42, Zenica
Telefon 032/402-368
Fax 032/413-060
Matični broj društva 20067683
E-mail vatrosta@bih.net.ba
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Džafer Međić član
Nadzorni odbor Meho Beganović član
Nadzorni odbor Dizdar Senad predsjednik
Uprava Davor Jurić v.d. direktor
Zastupa Davor Jurić
Osnovi kapital Društva 141.702,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 7458
Nominalna vrijednost: 19,00 KM
Vrijednost: 141.702,00 KM
Serija: II