Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva "BOSNA FILM" dioničko društvo Sarajevo
Skraćeni naziv Društva "BOSNA FILM" d.d. Sarajevo
Adresa Alipašina 19, Sarajevo
Telefon 033/236-643, 213-349
Fax 033/655-026, 236-643
Matični broj društva 01214748
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Nedžad Ibrišimović predsjednik
Nadzorni odbor Husein Čuk član
Nadzorni odbor Muhidin Karakaš član
Uprava Bakir Tanović direktor
Zastupa Tanović Bakir
Osnovi kapital Društva 81.360,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 904
Nominalna vrijednost: 90,00 KM
Vrijednost: 81.360,00 KM
Serija: I