Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva Dioničko društvo za proizvodnju hemijsko-građevinskih materijala i eksploatacija nemetala "SPLONUM" Sanski Most
Skraćeni naziv Društva DD "SPLONUM" Sanski Most
Adresa Muse Ćazima Ćatića bb, Sanski Most
Telefon 037/686-232
Fax 037/686-232
Matični broj društva 20259884
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Sabid Bilajbegović član
Nadzorni odbor Matej Penca predsjednik
Nadzorni odbor Alfred Matzka član
Uprava Goran Čorokalo direktor
Zastupa Goran Čorokalo
Osnovi kapital Društva 1.839.580,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 50000
Nominalna vrijednost: 10,00 KM
Vrijednost: 500.000,00 KM
Serija: II

Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 36167
Nominalna vrijednost: 10,00 KM
Vrijednost: 361.670,00 KM
Serija: I

Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 97791
Nominalna vrijednost: 10,00 KM
Vrijednost: 977.910,00 KM
Serija: III