Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva Dioničko društvo "KIPERTRANS" Zenica
Skraćeni naziv Društva "KIPERTRANS" d.d. Zenica
Adresa ZAVNOBiH-a 136, Zenica
Telefon 032/431-455
Fax 032/286-186
Matični broj društva 20192097
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Nihad Halilović član
Nadzorni odbor Šerif Kavaz član
Nadzorni odbor Jasminka Džananović predsjednik
Uprava Avdo Valentić direktor
Zastupa Valentić Avdo
Osnovi kapital Društva 559.100,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 55910
Nominalna vrijednost: 10,00 KM
Vrijednost: 559.100,00 KM
Serija: I