Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva "ZRAK-AUTOELEKTRO OPREMA" dioničko društvo Kiseljak
Skraćeni naziv Društva "ZRAK-AEO" d.d. Kiseljak
Adresa Višnjica polje bb, Kiseljak
Telefon 030/879-027
Fax 030/879-321
Matični broj društva 20322233
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Vladimir Kuliš predsjednik
Nadzorni odbor Ana Dugandžić član
Nadzorni odbor Stjepan Drmač član
Uprava Mladen Mišurić-Ramljak direktor
Zastupa Mišurić-Ramljak Mladen
Osnovi kapital Društva 3.528.175,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 282254
Nominalna vrijednost: 12,50 KM
Vrijednost: 3.528.175,00 KM
Serija: I